ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงวิญญาณพระองค์

เสด็จ สู่สวรรคาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

บริษัทนวธานี จำกัด และบริษัทในเครือ