ภาพรวม

โครงการนวธานีเฟสใหม่นำเสนอบ้านเดี่ยว 3 รูปแบบให้เลือกตามขนาดพื้นที่ใช้สอยที่แตกต่างกัน

บ้านเดี่ยวสไตล์ M: จำนวน 3 ยูนิต
Type M

M1 M2 และ M3 มีขนาดพื้นที่แตกต่างกันคือ 289 297 และ 350 ตารางวา แต่ละยูนิตจะมีพื้นที่ใช้สอย 626 ตารางเมตร และหน้าบ้านหันไปทางทิศใต้

อ่านต่อ
บ้านเดี่ยวสไตล์ L: จำนวน 10 ยูนิต
Type L

แต่ละยูนิตมีขนาดพื้นที่แตกต่างกันคือ 400 – 488 ตารางวา และมีพื้นที่ใช้สอย 935 ตารางเมตร

บ้านสไตล์ L1-L5 และ L10 มีหน้าบ้านหันไปทางทิศใต้

บ้านสไตล์ L6-L9 มีหน้าบ้านหันไปทางทิศเหนือ

อ่านต่อ
บ้านเดี่ยวสไตล์ XL: จำนวน 3 ยูนิต
Type XL

แต่ละยูนิตมีขนาดพื้นที่แตกต่างกันคือ 399, 600 และ 602 ตารางวา และมีพื้นที่ใช้สอย 1,205 ตารางเมตร

บ้านสไตล์ XL1: มีหน้าบ้านหันไปทางทิศใต้

บ้านสไตล์ XL2 – XL3: มีหน้าบ้านหันไปทางทิศเหนือ

อ่านต่อ